clanak False

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA PROČELJA I POPRATNIH PROSTORA KAZALIŠTA "GAVELLA"

13.07.2022.
13.07.2022. u EOJNRH objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA PROČELJA I POPRATNIH PROSTORA KAZALIŠTA "GAVELLA"

 https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6490740
 

Javna nabava - postupci obnove