clanak False

Javna rasvjeta

25.05.2011.

Na temelju članka 6. Odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11), gradonačelnik Grada Zagreba, objavljuje 
 ODLUKU

o prikupljanju ponuda za povjeravanje poslova javne rasvjete koji se odnose na opskrbu električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba 1. Pravnim osobama koje imaju ovlaštenje Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom bit će dostavljen Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje poslova javne rasvjete koji se odnose na opskrbu električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba prema specifikaciji u ponudbenoj dokumentaciji.2. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana dostave Poziva za prikupljanje ponuda.


Natječaji/ pozivi / javne rasprave