clanak False

Javne radne aktivnosti Grada Zagreba u 2018. godini

Gradski ured za branitelje zaprima zahtjeve za sudjelovanjem nezaposlenih hrvatskih branitelja i drugih nezaposlenih građana grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima.
 
Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, telefon: 01/6100 343 i 01/6166 282, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:
presliku osobne iskaznice
potvrdu o nezaposlenosti (uvjerenje izdano od Zavoda za zapošljavanje)
dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata