clanak False

Javne radne aktivnosti Grada Zagreba u 2023. godini

20.04.2023.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom zaprima zahtjeve za sudjelovanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i drugih nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima.
 
Zahtjevi se zaprimaju u Sektoru za branitelje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Vodnikova 14, radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, do popunjenosti kapaciteta.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:
dokaz o prebivalištu u gradu Zagrebu
potvrdu o nezaposlenosti (uvjerenje izdano od Zavoda za zapošljavanje)
dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata           
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na slijedećim brojevima telefona: 01/6100 340 i 01/6100 389.