clanak False

Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja, z.k.č. 6673 k.o. Trešnjevka

04.10.2022.
Grad Zagreb raspisuje javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja na građevinskom zemljištu označenom kao zkč.br. 6673 Jarunska ulica, uređeno zemljište površine 8988 m2, upisanom u zk.ul. 9733 k.o. Trešnjevka, radi gradnje infrastrukturne prometne građevine visoko inovativne tehnologije s pripadajućim okolišem, na rok od 50 godina.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave