clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1568 k.o. Zaprudski otok

24.02.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č.br. 1568, oranica, dvorno mjesto, površine 89 čhv ili 320 m2 i voćnjak, dvorno mjesto, površine 313 čhv ili 1127 m2, odnosno oranica, dvorno mjesto i voćnjak, površine 402 čhv ili 1447 m2, upisana u z.k.ul. 12245 k.o. Zaprudski otok kao vlasništvo Grada Zagreba, koja u katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1568, oranica, površine 320 m2 i voćnjak, površine 1127 m2, odnosno dvorno mjesto, površine 1447 m2, upisanoj u posjedovni list 1018 k.o. Zaprudski otok kao korisništvo Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave