clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Grad Zagreb raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č.br. 556/16, oranica Vučak, površine 1579 m2, upisana u z.k.ul. 1523 k.o. Stenjevec.
Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / rezultati/ javne rasprave