clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, Jarun 19, z.k.č.br. 1865/4 k.o. Vrapče

22.10.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine označene kao z.k.č.br. 1865/4 zgrada br. 19 Jarun i dvorište, ukupne površine 1719 m2 upisane u z.k.ul. 21312 k.o. Vrapče kao vlasništvo Grada Zagreba, koja odgovara u katastarskom operatu k.č.br. 5756/1 upisanoj u Posjedovnom listu 5216 k.o. Rudeš. U naravi se radi o nedovršenom objektu Doma za osobe s invaliditetom i zemljištu, a  prodaje se u viđenom stanju.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Datum i vrijeme pregleda nekretnine:
Jarun 19 – pregled nekretnine u terminu: 28.10.2020. (srijeda), od 10:00 - 10:30 sati.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave