clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda, z.k.č.br. 3252/261 k.o. Resnik, kuća br. 12 i dvorište u Ulici Brijestova

09.09.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine upisane u z.k.ul.br. 108944 k.o. Resnik, označene kao z.k.č.br. 3252/261 „kuća br. 12 i dvorište u Ul. brijestova“, ukupne površine 67,8 čhv (244 m2), koja nekretnina prema stanju u katastarskom operatu odgovara nekretnini označenoj kao  k.č.br. 8650 „kuća br. 12, Zagreb, Ulica brijestova 12, dvorište“, ukupne površine 244 m2, upisanoj u posjedovnom listu br. 12992 k.o. Dubrava.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave