clanak False

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba od 27.02.2020 - otvaranje pristiglih ponuda - obavijest

02.04.2020.

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada objavljuje slijedeću:
 

O B A V I J E S T

Obzirom na situaciju vezano za pojavu prijenosa bolesti COVID-19, odnosno Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. siječnja 2020., kojom je, kao protuepidemijska mjera, propisana zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba, o kojem je obavijest objavljena 27. 2. 2020. u „Večernjem listu“, dok je cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, na adresi Trg Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada Zagreba (https://www.zagreb.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-stanova-u-vlasnistvu-gra/155695) od 27. 2. 2020. do 30. 3. 2020., provest će se bez prisutnosti ponuditelja odnosno njihovih predstavnika, kao i drugih zainteresiranih osoba.
Zainteresiranim osobama biti će omogućen uvid u zapisnik s otvaranja ponuda, ponude i ponudama priloženu dokumentaciju.