clanak False

Javni poziv za izbor pružatelja savjetodavnih usluga

19.04.2017.

Predmet ovog javnog poziva je sastavljanje Popisa pružatelja savjetodavnih usluga korisnicima potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika sukladno Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 2.6. Potpore internacionaliziranju poslovanja malih i srednjih poduzetnika.
 
Javni poziv će biti otvoren dok traje provedba Mjere.
 
·         Tekst Javnog poziva
 

Obrazac PPSU, traženi format životopisa i Izjavu vlasnika obrta o zaposlenosti u obrtu (ako je podnositelj prijave obrt) je potrebno preuzeti, ispuniti elektroničkim putem, isprintati (nije potrebno u boji) te dostaviti u papirnatome obliku s originalnim potpisom i pečatom ovlaštenoga zastupnika podnositelja prijave.
 
Obrazac PPSU mora biti u cijelosti ispunjen (odgovoreno na sva pitanja prema navedenim uputama u obrascu) te nije dopušteno mijenjanje teksta i/ili oblika obojenih polja. Iznimno se dopušta dodati/oduzeti retke, ako je tako u obrascu istaknuto.
 
·         Obrazac PPSU
·         CV-Template_HR
·         Izjava_vlasnik zaposlen u obrtu
 
Prijave s naznakom "Prijava pružatelja savjetodavnih usluga korisnicima potpore” se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:
 

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1