clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja „Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020.“

29.05.2020.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED
ZA SPORT I MLADE
Savjet mladih Grada Zagreba

KLASA: 620-01/19-01/44
URBROJ: 251-28-03-19-62
Zagreb, 31. svibnja 2020.
 
PREDMET: Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja „Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020.“ 
Rok: 29. lipnja 2020.
 
Na temelju odluke s 36. sjednice, Savjet mladih Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) dana 31. svibnja 2020. objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja
„Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020.“
 
 
I.

Predmet javnog poziva dodjela je priznanja „Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020.“ (u daljnjem tekstu: Priznanje).
 
Priznanje se dodjeljuje jednoj mladoj osobi između 15 i 30 godina starosti za dosadašnja postignuća u radu s mladima te idejno rješenje novih projekata za mlade u Gradu Zagrebu.
 
II.

Predlagatelj kandidatkinja i kandidata može biti službeno tijelo mladih koje djeluje na području Grada Zagreba poput:
  • Udruga koja je sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade
  • Studentski zbor ili vijeće učenika
  • Pomladak političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije u RH
  • Neformalna skupina mladih od najmanje 15 mladih

III.

Kandidature za dodjelu priznanja moraju biti skenirane iz pisanog oblika i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidiranoj mladoj osobi koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše jednu mladu osobu za dodjelu priznanja.
Obrazac kandidature je sastavni dio ovog javnog poziva te se može pronaći u prilogu uz tekst istoga.
 
Kandidatura se podnosi na  propisanom kandidacijskom obrascu objavljenom na web-stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr te se dostavlja elektronski putem maila na: savjetmladih@zagreb.hr, sport-mladi@zagreb.hr te petarjurisin@gmail.com.
          
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 15 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.
 
IV.
 

Uz ispunjeni kandidacijski obrazac za dodjelu priznanja potrebno je priložiti i sljedeće:

1. Skenirana prijavnica s naslovom "Prijavnica za kandidaturu", koja u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a treba sadržavati elemente kratkog životopisa, obrazloženja za prijavu i motivacijskog pisma kandidirane mlade osobe, kojom će se ispitati:
- Aktivno sudjelovanje u društvenim događajima namjerenih mladima i njihovo poticanje kroz svoj rad
- Rad i poticanje stvaranja općekorisnih sadržaja za mlade u lokalnoj zajednici
- Promicanje aktivnosti u području obrazovanja, kulture i sporta kod mladih
- Proaktivan pristup u borbi za promicanje ljudskih i građanskih prava
- Asertivno društveno djelovanje u jačanju tolerancije i ravnopravnosti
- Sva druga iskustva u radu s mladima za koja kandidat/kinja procijeni da su važni za dodjelu ovakvog priznanja

2. Skenirani motivacijski esej na temu "Da sam ja Gradonačelnik..." ili „Da sam ja Gradonačelnica...“, koje u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a kojim kandidirana mlada osoba mora istaknuti i obrazložiti barem dva projekta za mlade koje bi provela da je izabrana za Gradonačelnika/cu Grada Zagreba.

V.

 

O dodjeli priznanja odlučuje Savjet mladih te će rezultat ovog javnog poziva biti objavljen na web-stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

 

Priznanje će dodijeliti Gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta mladih na svečanoj zajedničkoj sjednici Savjeta mladih i Gradonačelnika Grada Zagreba, povodom međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza 2020.


VI.
 

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu priznanja neće se razmatrati.

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja, zajedno s dokumentacijom i podacima iz točaka III. i IV. ovog poziva, podnose se najkasnije do 29. lipnja 2020. s naznakom „Prijedlog za dodjelu priznanja Mladi Gradonačelnik 2020.“

 

PREDSJEDNIK
SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA
Petar Jurišin, v.r.POPIS MLADIH NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
KANDIDACIJSKI OBRAZAC MLADI GRADONAČELNIK 2020