clanak False

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021.

29.01.2021.

Datum objave: 01.02.2021.

Pravilnikom o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18, 6/20), članak 8., stavak 1., propisano je da gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021.
Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je 1. veljače 2021. u Jutarnjem listu, a Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr .
 
Dokumentacija Javnog poziva:
-          Tekst Javnog poziva
-          Upute za prijavitelje
-          Obrazac A1  – Prijava na Javni poziv
-          Obrazac A2 – Izjava o sufinanciranju
-          Obrazac A3 – Izjava o sufinanciranju projekta iz proračuna Grada Zagreba
-          Obrazac B1 – Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje
-          Obrazac B2 – Ocjena kvalitete/vrijednosti projekta
-          Obrazac B3 – Opisno i financijsko izviješće
Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16 , 20/18 , 6/20).

Na objavljeni javni poziv u jednoj kalendarskoj godini ista udruga može predati najviše 3 (tri) prijave, odnosno može prijaviti najviše 3 (tri) različita projekta.
 
Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2021. odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Zagreba u okviru razdjela nadležnih gradskih upravnih tijela.
 

I. IZMJENA JAVNOG POZIVA

Dana 19. ožujka 2021. objavljena je prva izmjena Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021., objavljenog 1. veljače 2021.
Izmjenom se mijenja rok za predaju prijava na Javni poziv, tako da je Javni poziv otvoren do 15. listopada 2021. odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Zagreba u okviru razdjela nadležnih gradskih upravnih tijela.
I. izmjenom Javnog poziva izmjenjena je sljedeća dokumentacija Javnog poziva:
1. Tekst Javnog poziva - I. izmjena
2. Upute za prijavitelje - I. izmjena


PITANJA I ODGOVORI

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: euzg@zagreb.hr  kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.
Napomena:
U interesu jednakog postupanja, nadležno gradsko upravno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, određenih aktivnosti, troškova i slično. Također, pitanja odnosno pripadajući odgovori, ne mogu zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele.
Slijedom navedenog, nadležno gradsko upravno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
U slučaju takvih pitanja, nadležno gradsko upravno tijelo će u odgovoru, uputiti na relevantni dio dokumentacije Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave