clanak False

Koliko je riješeno zahtjeva za puštanjem plina?

08.05.2020.
Do 7. travnja podneseno je 284 zahtjeva za puštanjem plina za 3.341 potrošača. Svim potrošačima koji su podnijeli zahtjev plin je pušten.
 
Skrećemo pozornost da je GPZ, imajući u vidu situaciju u kojoj se građani nalaze nakon potresa, prilagodila proceduru novonastalim uvjetima te u slučaju kada objekt ne može dobiti potvrdu o ispravnosti dimnjaka iznimno uključuje plin potrošačima za trošila koja sigurno mogu koristiti plin (https://bit.ly/3cgTv5J).