clanak False

Komunalne aktivnosti

19.04.2017.

U okviru provedbe Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused-Vrapče u 2018. na području Mjesnog odbora Perjavica-Borčec realizirano je 18 akcija ukupne vrijednosti 1.242.725,00 kuna.

Više informacija