clanak False

Komunalne aktivnosti

19.04.2017.

U okviru provedbe Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused-Vrapče u 2018. na području Mjesnog odbora Podsused realizirano je 9 akcija ukupne vrijednosti 1.626.000,00 kuna.

Više informacija