clanak False

Komunalni doprinos

19.04.2017.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 07/09, 16/09 i 25/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 15. lipnja 2010., donijela je:

  • ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/10), 

na sjednici 20. prosinca 2010.

  • ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 20/10),

na sjednici 29. ožujka 2012.

  • ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 5/12)