clanak False

Konferencija „Socijalni rad i socijalni razvoj 2012: Akcija i utjecaj“

13.07.2012.

U Stockholmu je od 8. do 12. srpnja održana međunarodna konferencija socijalnih radnika i studija socijalnog rada pod nazivom „Socijalni rad i socijalni razvoj 2012: Akcija i utjecaj“, koja je okupila preko tisuću sudionika. Na konferenciji je sudjelovala Marinka Bakula-Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te je izlažući na temu “Politika Grada Zagreba u izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom”, predstavila specifičan model koji Grad Zagreb sustavno razvija u skladu s vlastitim strateškim dokumentima temeljenim na Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom i odredbama drugih nacionalnih i međunarodnih zakona i dokumenata te programe i projekte koji se provode za osobe s invaliditetom. Konferencija je omogućila susret donositelja politika, socijalnih radnika i znanstvenika te međusobno dijeljenje iskustava u praksi socijalnog rada, društvenih istraživanja i obrazovanja te socijalne politike, a sve u cilju razvoja održivog sustava socijalne skrbi. Pitanje ljudskih prava te socijalne jednakosti jedno je od područja na koje je na Konferenciji stavljen poseban naglasak.