clanak False

Konferencija za novinare_Predstavljanje brošure "Projekti Grada Zagreba sufinancirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU."

05.02.2016.
Poštovane kolegice i kolege,
Poštovani predstavnici medija !

Projekti koji su prikazani u ovoj publikaciji predstavljaju tek dio aktivnosti koje se danas u Gradu Zagrebu sufinanciraju kroz EU fondove, a koji su prijavljeni i odobreni za sufinanciranje kroz natječaje objavljene od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Zagreb se javio na sve dostupne natječaje i odobreni projekti dokazuju da imamo kvalitetne prijedloge projekata i kapacitete za njihovu provedbu.

Niz drugih projekata čekaju objavu natječaja – mi smo u niskom startu i nadamo se da će ova Vlada ubrzati stvari i omogućiti ne samo nama, nego i drugim gradovima da napokon ostvarimo pravo koje zaslužujemo, a to je realizacija kapitalnih infrastrukturnih i socijalnih projekata uz podršku EU sredstava, a sve u cilju podizanja kvalitete života i usluga za naše građane.

Naši glavni projekti za sufinanciranje iz EU su:

 PROMETNI projekti – spajanje sa Zračnom lukom Zagreb, denivelacija rotora Remetinec,  produljenje Sarajevske ulice na zagrebačku zaobilaznicu, unaprjeđenje javnog gradskog prometa kroz projekte ZET-a;

 GOSPODARSKI I TURISTIČKI  projekti – izgradnja kongresnog centra, obnova fasada i revitalizacija objekata kulturno-turističke namjene, biciklistička ruta na Savskom nasipu Greenway;

 ZDRAVSTVENI, OBRAZOVNI I SOCIJALNI projekti – kao što je novi kompleks URIHO na Kajzerici koji će biti regionalni centar za osobe sa invaliditetom a koji već dogodine može u izgradnju;

 I najvažnije – PROJEKTI USMJERENI NA ZAPOŠLJAVANJE – kako kroz projekte Grada i gradskih ustanova, tako i kroz podršku za razvoj i zapošljavanje poduzetnicima.


Partnerska suradnja svih institucija recept je za uspjeh, mi znamo što treba napraviti i kako to napraviti da postignemo rezultate – ali ne možemo sve sami – za korištenje EU fondova potrebna je uska suradnja Zagreba, nacionalne razine i Europskih institucija.

Mi se 365 dana u godini nosimo s problemima koje je Europa identificirala kao goruće i stavila Hrvatskoj na raspolaganje milijarde eura za rješavanje tih problema. Više od 70% stanovništva Europe živi u gradovima! Europska unija je shvatila da su gradovi generatori razvoja – u gradovima su koncentrirani ljudi, ekonomije ali i problemi današnjice-  stoga su gradovi i rješenja za te probleme.

No, da bismo iskoristili te sredstva moramo raditi zajedno, planirati zajedno i usmjeriti aktivnosti i novce tamo gdje su potrebni. I moramo požuriti – previše je vremena izgubljeno zbog nedostatka suradnje i fokusa. 

Zagreb je spreman ponuditi projekte, znanje, iskustvo i stručnu podršku svim institucijama države i djelovati kao istinski partner.

Samo partnerski odnos, suradnja, fokus, poštivanje rokova i pravila igre, mogu nam pomoći da iskoristimo prava i mogućnosti ravnopravne članice Europske unije.

Moja vrata i vrata našeg Ureda za programe i projekte EU, koji koordinira ostale urede kad su u pitanju EU projekti, su vam uvijek otvorena.