clanak False

Kontakti

06.11.2017.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Ulica Augusta Šenoe 51,
zimsko radno vrijeme: utorkom od 19:00 do 20:00 sati
ljetno radno vrijeme: utorkom od 18:00 do 19:00 sati.


Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.