clanak False

Kontakti

06.11.2017.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Ulica Ljudevita Gaja 27, ponedjeljkom od 10:00 do 11:00 sati.

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.