clanak False

Ured za demografiju

06.02.2020.
SJEDIŠTE: Zagreb, Vodnikova 14/ II.kat
Tel: 610-0366, faks: 610-0398
E-mail: uredzademografiju@zagreb.hr

PROČELNICA: Mila Jelavić, dipl. iur

Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci, koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj, te na druge poslove sukladno propisima.

KONTAKT TELEFONI:
6100-384   Oprema za novorođenče
6100-342   Roditelj odgojitelj
6100-392   Računovodstvo
6166-342   Stipendije
6166-374   Besplatne ZET karte

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i  petak od 8 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.