clanak False

Kontakti

05.10.2018.
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18
E-mail: strategija@zagreb.hr
Za upite i eventualne prijedloge kontaktirajte nas na e-adresu: info-strategija@zagreb.hr
 
 
PROČELNICA:  
POMOĆNICA PROČELNICE ZA PRAVNE POSLOVE: 
POMOĆNICA PROČELNICE:
POMOĆNICA PROČELNICE ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE:

 
SEKTOR ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE:
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi SEKTORA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE, na lokaciji: Zagreb, Park stara Trešnjevka 1
 • Pomoćnik pročelnika za strategijsko planiranje: mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh.
 • Tel: 658-5691
 • Faks: 658-5893
 • e-mail: irena.matkovic@zagreb.hr
 
ODJEL ZA STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVE I PROGRAME  
ODJEL ZA STRATEGIJU RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB  
 
 
SEKTOR ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE:
 • Pomoćnica pročelnice za prostorno i urbanističko planiranje: Novela Rimay Ferenčak
 • Tel:  610-1709
 • Faks: 610-1881
 • e-mail: novela.rimay-ferencak@zagreb.hr
 
ODJEL ZA PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA:  
ODJEL ZA GENERALNE URBANISTIČKE PLANOVE:
 • Voditeljica: 
 • Tel: 
 • Faks: 
 • e-mail: 
 
ODJEL ZA URBANISTIČKE PLANOVE UREĐENJA:  
 
SEKTOR ZA STRATEGIJSKE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA:
 • Pomoćnik pročelnice za strategijske informacije i istraživanja: mr.sc. Darko Šiško
 • Tel: 610-1950
 • Faks: 616-6098
 • e-mail: darko.sisko@zagreb.hr
 
ODJEL ZA PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA:  
IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/prizemlje
 
ODJEL ZA STATISTIKU:
IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

ODJEL ZA GEOTEHNIČKI KATASTAR:
 
 
SEKTOR ZA RAZVOJ GRADA:
 • Pomoćnik pročelnice za razvoj Grada:
 • Tel: 610-1840
 • Faks: 610-1881
 • e-mail:
 
ODJEL ZA STRATEŠKE GRADSKE PROJEKTE:  
ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA:  
ODJEL ZA PREZENTACIJU PROJEKATA (ZAGREBFORUM):