clanak False

Kontakti

19.04.2017.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Demerska ulica 33, utorkom od 19:00 sati uz prethodnu najavu

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica.