clanak False

Kontakti

19.04.2017.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Strmečka cesta 57, srijedom od 19:00 do 20:00.

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica.