clanak False

O Uredu za programe i projekte Europske unije

02.05.2017.

Sjedište: Zagreb, Đorđićeva 26

PROČELNICA: Mirjana Zubak, prof., soba 16

Tel.: 658-5041, faks: 658-5059
E-mail: euzg@zagreb.hr 


POMOĆNICI PROČELNICE:

Mirela Glavaš, dipl.oec., univ.spec.oec.
Tel: 658-5049, faks: 658-5059
E-mail: mirela.glavas@zagreb.hr

Jelena Marković, dipl.ing. kemije
Tel: 658-5080, faks: 658-5059
E-mail: jelena.markovic@zagreb.hr

Zrinko Rebrina, dipl.oec., univ.spec.admin.chris.
Tel: 658-5042, faks: 658-5059
E-mail: zrinko.rebrina@zagreb.hr


POMOĆNIK PROČELNICE ZA PRAVNE POSLOVE:
Igor Delak, mag.iur., univ.spec.admin.urb.
Tel: 658-5048, faks: 658-5059
E-mail: igor.delak@zagreb.hr
 


Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, te na druge poslove sukladno propisima.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.


Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.