clanak False

Koordinacija za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka

08.09.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Koordinacija za
izradu i vođenje
Zagrebačke 

infrastrukture
prostornih podataka

 
(18.7.2022.)
(izmjena 8. 9. 2022.)

 
 
- za predsjednika:
Darko Šiško, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
 
- za zamjenika:
Nives Škreblin, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
 
- za članove:
Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika,
Ingrid Šustić, Gradski ured za katastar i geodetske poslove,
Ivana Zoričić, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove,
Vladimir Ninić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
Dražen Lučanin, predsjednik VGČ Črnomerec,
Filip Jurišić, Zagrebački holding d.o.o.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba