clanak False

Koordinacijski tim za provođenje Projekta „Zagrebačka žičara“ i imenovanje voditelja

26.02.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Koordinacijski tim
za provođenje

Projekta
„Zagrebačka žičara“

i imenovanje voditelja
 
(26.2.2019.)
 
 
 
- za voditelja tima:
Dinko Bilić
 
- članovi Koordinacijskog tima imenovat će se posebnim zaključkom

Radna tijela gradonačelnika