clanak False

Letak POTRES 2013.

29.11.2013.

 

 

Tijekom idućeg tjedna svi građani Zagreba će uz jedinstvenu uplatnicu Zagrebačkog holdinga dobiti i edukativni letak Potres.

Letak je izradio Ured za upravljanje u hitnim situacijama u suradnji sa Seizmološkom službom RH. Naklada letka je 360 000 a u njemu se nalazi niz preporuka kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa. Letak je isključivo edukativne naravi i on je samo jedna od brojnih aktivnosti koje Ured poduzima za zaštitu građana a odnose se na edukaciju stanovništva i osposobljavanje operativnih snaga.

Letak potres preuzmite ovdje.