clanak False

Letak "Potres" 2016.

25.02.2016.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama izradio je edukativni letak za građane „Potres“ koji će do kraja ovog tjedna primiti sva kućanstva u Zagrebu. Zahvaljujući Zagrebačkom Holdingu i APIS-u letak je distribuiran besplatno zajedno s jedinstvenom komunalnom uplatnicom.

U letku se nalaze praktične informacije za samozaštitu  građana – kako se ponašati i što učiniti prije, tijekom i poslije potresa, osnovni podaci o potresima i postupci koji prethode evakuaciji. Letak je tiskan u 370 000,00 primjeraka, a radi se o trećem letku s temom potresa kojeg je izradio Ured.