clanak False

Lokalni izbori_Obavijest o promidžbi

19.04.2017.

 O B A V I J E S T

- POLITIČKIM STRANKAMA
- NEZAVISNIM KANDIDATIMA


Obavještavaju se sve političke stranke i nezavisni kandidati, sudionici na lokalnim izborima, da će se u predizbornoj kampanji za promidžbu i predstavljanje primjenjivati sljedeći NAPUTAK o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka i nezavisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada u vrijeme izborne kampanje za gradonačelnika Grada Zagreba i članove gradske Skupštine Grada Zagreba:

Grad Zagreb za vrijeme trajanja izborne kampanje omogućit će svim strankama jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.

Promidžba se može vršiti na pozornicama, štandovima i drugim napravama postavljenim na javnim površinama koje Grad nije povjerio drugima na upravljanje.

Promidžba se može vršiti postavljanjem manjih panoa – sandwich panoa oko stupova javne rasvjete i stabala. Za postavljanje sandwich panoa plaća se unaprijed naknada za uklanjanje u iznosu od 6,00 kuna po panou.

Za postavljanje sandwich panoa potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1.


Osim navedenoga, stranke imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima već postavljenih panoa za komercijalno oglašavanje zakup površine na jumbo-panoima, osvijetljenim vitrinama – city light, te reklamnim panoima i oglasnim stupovima za male plakate.

Izričito se zabranjuje lijepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te postavljanje panoa bez rješenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.

Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu i utvrđenih pravila u ovom naputku naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe i plakate i sve troškove naplaćivati od svake stranke.

Za predstavljanje stranaka i nezavisnih kandidata Grad će osigurati postavljanje ozvučenja i pozornice veličine 5x4m, na Trgu bana Josipa Jelačića od 13. svibnja do 17. svibnja 2013. za potrebe svih sudionika. Strankama će se odobravati predstavljanje i na drugim lokacijama u Gradu gdje zatraže postavljanje pozornice, štandova, stolica i sl. u vlastitoj organizaciji.

Za korištenje pozornice i postavljanje štandova i pozornica na drugim lokacijama na javnim površinama kojima upravlja Grad stranke trebaju podnijeti zahtjev Odsjeku za komunalne poslove navedenog ureda, za što će se rješenja izdati, također, u roku 24 sata, bez naknade.

Za korištenje pozornice na Trgu bana Josipa Jelačića Grad će osigurat čuvanje pozornice i ozvučenja u vrijeme kada ih stranke ne koriste.

Svaka stranka u vrijeme kada održava svoju manifestaciju preuzima odgovornost za pozornicu i ozvučenje, te je dužna izvršiti prijavu MUP-u, PUZ-, I. PP Zagreb na Strossmayerovu trgu 3, osigurati čuvare i zaštitnu ogradu. Po svršetku manifestacije sve pomoćne naprave treba odmah ukloniti, a pozornicu predati osobi određenoj ispred Gradskog ureda, koja će biti nazočna u vrijeme svih manifestacija.

Manifestacije će se moći održavati na Trgu bana Josipa Jelačića ujutro (10 -16 sati) i navečer (18 - 22 sata).

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 610 1180, 610 1078, 610 1505 i 091/610 1155.