clanak False

Lovstvo

19.04.2017.

Odredbama Zakona o lovstvu (Narodne novine 140/05) uređuje se gospodarenje lovištem i divljači.
Gradska skupština Grada Zagreba ustanovila je jedanaest zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba. U 2007. godini sklopljeni su ugovori o zakupu zajedničkih lovišta sukladno kojima će lovačka društva gospodariti lovištima do 31. ožujka 2017. godine prema tabelarnom prikazu:

Red.br.

Naziv zajedničkog lovišta

Lovozakupnik

(lovačko društvo/udruga)

1

"Ježdovec - Stupnik"

LD "SOKOL" - STUPNIK

2

"Brezovica - Kupinečki Kraljevec"

LD "FAZAN" - BREZOVICA - KUPINEČKI KRALJEVEC

3

"Sveta Klara"

LD "LANE" - NOVI ZAGREB

4

"Dragonožec"

LU "SRNDAČ" - DRAGONOŽEC

5

"Žitnjak"

LD "ŽUNA" - ZAGREB

6

"Sesvetski Kraljevec"

LD "PRIRODA" - SESVETE

7

"Šašinovec"

LU "LUG" - LUŽAN, ŠAŠINOVEC, GLAVNIČICA, ŽERJAVINEC

8

"Belovar - Moravče"

LD "FAZAN" - BELOVAR - MORAVČE

9

"Vugrovec"

LD "PREPELICA" - SESVETE

10

"Čučerje"

HRVATSKO SELJAČKO LD "VEPAR" - ČUČERJE

11

"Horvati"

LD "FAZAN" - BREZOVICA - KUPINEČKI KRALJEVEC

Ukupna površina zajedničkih lovišta Grada Zagreba iznosi 32740 ha. U lovištima Grada glavne su vrste divljači: srna obična, zec obični, fazan obični, trčka skvržulja, patka divlja i prepelica, a prirodno prebivaju i druge stalne, sezonske i povremene vrste divljači (jazavac, kuna bjelica i lasica, šljuka bena i kokošica, divlji golubovi i grlice, crna liska, lisica, lasica mala, tvor, ondatra, vrana siva, vrana gačac, čavka zlogodnjača, svraka, šojka kreštalica i divlja svinja).

U Gradu na području Parka prirode Medvednica ustanovljeno je sedam revira u kojima ovlaštenici prava provedbe zaštite divljači uzgajaju i zaštićuju divljač sukladno programima zaštite divljači.

Red.br.

Naziv revira u PP Medvednica

Ovlaštenici prava provedbe zaštite divljači

1

Ponikve

LD za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Ponikve“

2

Vrapče

LU „Fazan“ za uzgoj, zaštitu i lov divljači Vrapče - Zagreb

3

Šestine

LD za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Fazan“ Šestine

4

Gračani

LD „Sljeme“ za uzgoj, zaštitu i lov divljači - Gračani

5

Prigorje

LD „Prigorje“

6

Čučerje

HSLD „Vepar“ - Čučerje

7

Planina

LD „Prepelica“