clanak False

Male komunalne akcije

19.04.2017.

U okviru provedbe Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Brezovica u 2018. na području Mjesnog odbora Odranski Strmec realizirano je 12 akcija ukupne vrijednosti 755.320,00 kuna.

Više informacija