clanak False

Matični broj

19.04.2017.

Zakonom o matičnom broju (Narodne novine 9/92 i 66/02) uređuje se određivanje i davanje matičnog broja građana
Matični broj je identifikacijska oznaka hrvatskih državljana koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. Matični broj upisuje se u službene evidencije a ne iskazuje se na ispravama koje se izdaju na temelju tih evidencija.
Matični broj se sastoji od 13 znamenki te se određuje prema mjestu prebivališta hrvatskog državljanina u trenutku određivanja matičnog broja.
Matični broj određuje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova.