clanak False

Međunarodna konferencija Zdravih gradova

15.10.2018.
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba sudjelovao je na Međunarodnoj konferenciji Zdravih gradova (International Healthy Cities Conference 2018.; u daljnjem tekstu: Konferencija) u Belfastu, Sjeverna Irska od 1. do 4. listopada 2018. godine.

Ured je u okviru Konferencije imao predstavio poster prezentaciju na temu: City of Zagreb – local community friendly to elderly people (Grad Zagreb – lokalna zajednica prijatelj starijih osoba) kojim smo prikazali tzv. Zagrebački model aktivnog i zdravog starenja.

Grad Zagreb je, vodeći se ciljem stvaranja Grada po mjeri svakog čovjeka, prije više od dva desetljeća skrb o starijima označio kao jedan od svojih prioriteta. Do danas su poboljšani uvjeti stanovanja u domovima za starije osobe, otvoren je novi dom za starije osobe, osnovana je Zaklada Zajednički put, u tri doma za starije osobe otvoreni su specijalizirani Odjeli za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, otvorena je prva stambena zajednica za samostalno stanovanje, održane su edukacije i okrugli stolovi te izrađene značajne publikacije.

Zagrebački model skrbi za starije osobe omogućio je dostupnost socijalnih, zdravstvenih i drugih sadržaja direktno u lokalnoj zajednici, čime smo doprinijeli neposrednoj društvenoj koristi na način da se utječe na kvalitetu života građana.

Vjerujemo kako je sudjelovanje na Konferenciji doprinijelo prepoznatljivosti Grada Zagreba kao grada koji svojim građanima nastoji omogućiti aktivno i zdravo starenje te kako ćemo pojedine primjere dobre prakse izložene na Konferenciji primijeniti i u našem gradu u cilju razvijanja postojećih i novih modela skrbi za osobe starije životne dobi.