clanak False

Minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

27.10.2017.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Grad Zagreb kao jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, nadležan je za izdavanje rješenja (licencija) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost.

Rješenje Ured donosi temeljem nalaza Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost kojeg je imenovao gradonačelnik. Minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga koje će pružati dom propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21).

Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: uprava.socijalnazastita@zagreb.hr  

DOKUMENTI:

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu

Upute uz zahtjev

Popis dokumentacije - dom socijalne skrbi

Popis dokumentacije - obiteljski dom