clanak False

Mobilni timovi za podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada

29.07.2021.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ( Narodne novine 102/20 i 10/21) i Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije oštećenih potresom na području Grada  Zagreba propisani su postupci podnošenja zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada i zahtjeva za novčanu pomoć. S obzirom na složenu proceduru prijave  za ostvarivanje prava Grad Zagreb pružit će stručnu  pomoć kod ispunjavanja obrazaca i sastavljanja prijave putem mobilnih timova.

Mobilni timovi Grada Zagreba obilaze oštećene objekte prema unaprijed definiranom rasporedu koji su utvrdili na temelju telefonskih dogovora sa vlasnicima oštećenih objekata na temelju podataka o statičkim pregledima oštećenih objekata (naljepnice) dobivene od strane  Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prilikom telefonskog kontakta se utvrđuje termin dolaska mobilnog tima kao i dokumentacija koju vlasnik oštećenog objekta treba pripremiti. Mobilni timovi dolaze sa potrebnim obrascima, adresiranom kuvertom i narančastom dostavnicom. Mobilni timovi će pripremiti sve što je potrebno te će vlasnici oštećenih objekata sami poslati pripremljenu dokumentaciju i obrasce. Obvezna je preporučena pošiljka. Ukoliko nije pripremljena i poslana sva potrebna dokumentacija, Ministarstvo će tražiti nadopunu poslanog zahtjeva. Mobilni timovi će imati ovlaštenje koje mogu pokazati kao identifikaciju, a svi će biti obučeni u prepoznatljive majice, kape i maske s natpisom Grad Zagreb – obnova.

Ukoliko se građani sami žele prijaviti za termin dolaska mobilnih timova potrebno se javiti telefon broj 610-1171 (od 9,00 do 14,00h).