clanak False

NABAVA MATERIJALA ZA ZBRINJAVANJE MUZEJSKE GRAĐE

02.05.2022.
02. 05. 2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:
NABAVA MATERIJALA ZA ZBRINJAVANJE MUZEJSKE GRAĐE

 https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6243039

Javna nabava - postupci obnove