clanak False

Naknada troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu HRVI II. do IV. skupine

11.01.2022.
HRVI II. do IV. skupine koji ima u vlasništvu osobni automobil ima pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila (u posebne prilagodne ne ulazi automatski mjenjač), ukoliko se nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrdi radi se o oštećenju organizma nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potrebna prilagodba prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na prilagođen osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (Narodne novine 21/18).
 
Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja putem nadležnog prvostupanjskog tijela, a  podnosi se prije obavljene prilagodbe.  Prije donošenja rješenja o priznatom pravu, Ministarstvo hrvatskih branitelja će zatražiti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, te ukoliko se utvrdi da se radi o oštećenju organizma nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,  od HRVI će zatražiti da za te prilagodbe dostavi ponudu osobe ovlaštene za obavljanje prilagodbi osobnih automobila po svom izboru. Nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila ovlaštene pravne osobe, Ministarstvo hrvatskih branitelja iznos sredstava određen u rješenju o priznavanju prava isplaćuje direktno izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.
Najviši iznos do kojeg se može ostvariti naknada troška prilagodbe iznosi 20.000 kn, a ukoliko je cijena potrebnih prilagodbi veća, HRVI plaća razliku u cijeni.
 
 
Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila HRVI II. do IV. skupine