clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

Mjesnom odboru pripadaju sljedeće ulice i trgovi: 

naselje Sesvete:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Dubečka ulica (dio) 9-95 10-92
Dunavska ulica (dio) 1-35 2-34
Krndijska ulica (dio) 1-33 2-32
Prominska ulica (dio)   2-38
Trg Antuna Mihanovića (cijela) 1-3 2-4
Ulica Frane Cote (cijela) 1-51 2-52
Ulica Franje Laurana - Vranjanina (cijela) 1-51 2-52
Ulica Ivana Meštrovića (cijela) 1-51 2-52
Ulica Ive Kerdića (cijela) 1-51 2-52
Ulica Jurja Škarpe (cijela) 1-51 2-52
Ulica Marina Studina (cijela) 1 2-40
Ulica Pavla Perića (cijela) 1-51 2-52
Ulica Petra Smajića (cijela) 1-9 2-10
Ulica Rudolfa Ivankovića (cijela) 1-51 18-34
Ulica Tome Rosandića (cijela)   2-10
Visočička ulica (dio) 1-37 2-36
Zemunska ulica (dio) 1-31 2-30/1


 
naselje Zagreb:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Bulinačka ulica (cijela) 3-21 2-24
Dubečka ulica (dio) 1-99 6-94
Dubrava (dio) 241-319  
Dunavska ulica (dio) 37-51 36-66
Krndijska ulica (dio) 35-47 34-56
Pete Poljanice (dio) 7-15  
Prominska ulica (dio) 1-5 40-74
Ulica Dujma Penića (cijela) 1-17 6
Ulica Raula Goldonija (cijela) 1-23  
VI. Retkovec (cijela)   42-76
Visočička ulica (dio) 39-57 38-70
Zemunska ulica (dio) 33-39 32-52