clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Havidić Selo:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Botrena steza (cijela) 1-17 2-16
Havidićka cesta (dio) 3-71 12-42
Katuni (cijela - bez kbr)    
Korakovo (cijela) 1-15  
Korakovo I. odvojak (cijela) 1  
Kuti (cijela) 1 2
Mikin put (cijela) 1-17 4-18
Mikin put I. odvojak (cijela)   4
Šafrani (cijela - bez kbr)    
Viduševina (dio)   4-14
Vurutski put (cijela - bez kbr)