clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Donji Trpuci:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Brezina (cijela - bez kbr)    
Curek (cijela)   10
Čućev gaj (cijela) 5-31 6-24
Detiščak (cijela) 1-65 2-38
Donjodragonoška cesta (cijela)   74
Feričevo (cijela - bez kbr)    
Ferki (cijela) 5-57 2-34
Gata (cijela) 1-21 2-28
Hižišće (cijela - bez kbr)    
Ivšani (cijela - bez kbr)    
Kosmašnik (cijela) 7-25 2-22
Koševina (cijela) 1-3 8-14
Penarka (cijela) 1 2-8
Petrička (cijela - bez kbr)    
Put u Čučev gaj (cijela) 1-27 2
Rosulja (cijela - bez kbr)    
Šencaji (cijela) 1-13 4-18
Trpučanska cesta (cijela) 1-183 2-140
Uski put (cijela - bez kbr)    
Vinešnjak (cijela) 5-25 4-12
Vinešnjak I. odvojak (cijela) 1-7 10
Vinešnjak II. odvojak (cijela) 1  
Vinešnjak III. odvojak (cijela) 3-19 2

 

 

naselje Gornji Trpuci:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Babići (cijela)   4-12
Cerjani (cijela) 1-39 2-28
Cerjani I. (cijela) 1-17A 6-14
Cerjani II. (cijela)   2-6
Gaj (dio)   4-48
Horvati (dio) 5-17 2-22
Ključi (cijela) 1-13 8-12
Križanja (cijela) 5  
Macekovići (cijela) 1-11 4-8
Pod gajom (cijela) 1-7 6-18
Topolje (cijela - bez kbr)