clanak False

Naselja, ulice i trgovi

 
19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Aleja pomoraca (cijela) 5-27  
Alkarski put (cijela - bez kbr)    
Avenija Dubrovnik (dio)   6-16
Avenija Većeslava Holjevca (dio)   12-22
Brodograditeljska aleja (cijela - bez kbr)    
Froudeova ulica (cijela) 1-13 2-96
Park 102. brigade Hrvatske vojske (cijela - bez kbr)    
Park mladenaca (cijela - bez kbr)    
Prilaz Ivana Visina (cijela) 1-7  
Prilaz Vladislava Brajkovića (cijela) 1-15 2-14
Radmanovačka ulica (dio) 39  
Resselova ulica (cijela)   2-4
Siget (dio) 7-17, 21A-23 2-22F
Sortina ulica (cijela) 1A-61  
Trg senjskih uskoka (cijela) 1-7 2-8
Trg svetog križa (cijela) 1