clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Šimunčevec:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Čelinščak (cijela) 9 8
Đurinec brijeg (dio) 3-29 30-42
Janečki brijeg (cijela) 1-51 2-44
Kraljevački brijeg (dio) 3-15  
Limbuška ulica (cijela) 1-27 4-46
Put Lozica (dio - bez kbr)    
Šalata (dio) 1  
Šalata 1 (cijela) 9 2-16
Šalata 2 (cijela)   2-20
Šalata 3 (cijela) 3-15 4-8
Šimunčevečka ulica (cijela) 7-119 2-84
Ulica Đure Popovića (cijela) 1-17 2-24
Veliki vrh (dio) 223-257