clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Žerjavinec:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Livadarska cesta (cijela) 1-25 2-28
Livadarski odvojak (cijela) 3-5 2-4
Livadićeva ulica (dio)   2-6
Lug (cijela) 1-21 2-14
Odvojak I. (cijela) 1-3 2
Odvojak II. (cijela)   2-10
Odvojak III. (cijela) 3-5A 2-4
Omladinska ulica (cijela) 9-31 4-16
Školska ulica (cijela) 1-15 2A-16
Ulica Ljudevita Gaja (cijela) 1-57 2A-78
Vatrogasna ulica (cijela) 1-9 2-16