clanak False

Natječaj/oglas općenito

19.04.2017.

Javni natječaj/oglas raspisuje pročelnik upravnog tijela, ako zakonom nije drukčije propisano.