clanak False

NATJEČAJ za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godinu 2019./2020.

18.06.2019.
Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012,
94/13 i 152/14, 7/17 i 68/18) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj
godini 2019./2020. (NN 53/2019), Grad Zagreb i srednje škole u Gradu Zagrebu
oglašava se
N A T J E Č A J za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godinu 2019./2020.


1. Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole

2. Gimnazije, strukovne i plesne škole

3. Privatne i vjerske škole

4. Ustanove za učenike s teskoćama

5. Glazbene škole

6. Slobodna mjesta u učeničkim domovima

7. Obrazovanje odraslih

8. Natječaj za prijam učenika u učeničke domove