clanak False

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

24.06.2020.

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012,
94/13 i 152/14, 7/17 i 68/18) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj
godini 2020./2021. (NN 62/2020), Grad Zagreb i srednje škole u Gradu Zagrebu
oglašavaju natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godinu 2020./2021.