clanak False

O projektu

26.02.2021.

Projekt "Promicanje mentalnog zdravlja Pogled u sebe"


Iako se danas sve više govori o nužnosti brige za mentalno zdravlje, statistički podaci, kao i svakodnevno iskustvo, upozoravaju da nismo ni blizu rješenju ovog velikog problema. Svakodnevno svjedočimo porastu problema mentalnog zdravlja, posebno među mladima te poteškoćama s kojima se mladi svakodnevno susreću na putu njihova odrastanja. Poteškoće s mentalnim zdravljem koje se javljaju u ranijoj dobi mogu utjecati na kvalitetu života i u mlađoj te odrasloj dobi, ako se problemi mentalnog zdravlja ne prepoznaju na vrijeme i ne pruži se potrebna stručna pomoć.

Uzimajući u obzir svakodnevni porast rizičnih čimbenika kojima su mladi izloženi, ali i činjenicu da su poremećaji mentalnog zdravlja kod mladih osoba u porastu te da su mladi osobito dragocjena društvena skupina koja traži povećanu pažnju i prioritetno organiziranje društvenih struktura, skrb o mentalnome zdravlju mladih jedan je od prioriteta u radu i djelovanju Grada Zagreba i Gradskog ureda za zdravstvo.

Nakon uspješne pilot faze Projekt ‘’Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe’’ dobiveno je odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za nastavak svih planiranih aktivnosti. Radi se o najvišoj razini stručne verifikacije, da Grad Zagreb u suradnji s partnerima radi projekte od posebnog interesa za djecu i mlade. Posebno je važno istaknuti da je projekt „Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe" predstavljen i na međunarodnoj, Generalnoj skupštini IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) u kolovozu 2016. u Mexicu, gdje je ušao među prvih 10 projekata na svijetu, te osvojio 2. mjesto.
 
Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje upravo mentalnom zdravlju djece i mladih stoga su i brojni ciljevi ovog projekta, a među najznačajnijima je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, jer ono utječe ne samo na pojedinca i njegovu okolinu, nego i na cjelokupno društvo. Zatim, smanjenje stigme prema mentalnim poremećaja i psihijatrijskim bolestima te osiguravanje ugodne atmosfere za daljnje rasprave o problemima i pitanjima ove tematike. 

Cilj Projekta ‘’Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe’ je razvoj mehanizama kojima se mentalno zdravlje mladih može osnažiti i tako prevenirati nastanak poremećaja.

Znanstveno stručni simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ jedan je od ishoda javnozdravstveno-edukativnog projekta „Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe“ koji od 2016. godine provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC uz potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Iako je simpozij tematikom posvećen mladima, kako srednjoškolcima, tako i studentima, poseban dio predavanja usmjeren je prema nastavnicima i stručnim suradnicima zdravstvenih i odgojnih ustanova, koji uz roditelje, prvi mogu prepoznati i spriječiti nepoželjan ishod psihofizičkog razvoja kod djece i mladih. Cilj skupa je i pružiti smjernice za razvoj suportivnog okruženja mladima, stručna predavanja vodećih psihijatara i psihologa sudionicima.


Brošura Pogled u sebe