clanak False

O Zagrebu

19.04.2017.

Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske.

Površina: 641,355 km2.

Broj stanovnika: 779 145 (podaci iz 2001.)

Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske.


Kratka povijest

U pisanim izvorima Zagreb se prvi puta spominje 1094., utemeljenjem Biskupije.

1242. Zagreb (tada Gradec) Zlatnom bulom hrvatsko - ugarskog kralja Bele IV postaje slobodni kraljevski grad.

1557. Zagreb se u pisanim dokumentima prvi puta spominje kao glavni grad Hrvatske.

1669. Isusovci osnivaju prvu gimnaziju i Akademiju. Ta se godina smatra godinom utemeljenja Zagrebačkog sveučilišta.

1776. iz Varaždina je u Zagreb preseljeno sjedište Hrvatskog kraljevskog vijeća (Vlade).

25. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske proglašava nezavisnost i suverenost Republike Hrvatske. Zagreb postaje glavni grad.

Gradska uprava

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.

Tijela gradske uprave su:

Gradska skupština kao predstavničko tijelo i
Gradonačelnik kao izvršno tijelo

Vijećnike Gradske skupštine biraju građani na neposrednim izborima.
Gradonačelnika i njegova dva zamjenika biraju građani na neposrednim izborima. 

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09) ustrojeno je 15 gradskih ureda, jedan gradski zavod, jedna služba i jedna stručna služba, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00), 25/09 posebno je ustrojena Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Mjesna samouprava

Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori. 

Prvu, gornju razinu mjesne samouprave u Gradu Zagrebu čini 17 gradskih četvrti.
Stanovnici svake gradske četvrti biraju vijeće gradske četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća. 

Na drugoj razini, u gradskim četvrtima, osnovano je 218 mjesnih odbora.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. 

Gradske četvrti i mjesni odbori su pravne osobe

Gospodarstvo

Kvalitetno zemljište, pogodan prometni položaj i ukupna komunalna infrastruktura, stručna radna snaga, znanstvene, stručne, obrazovne, zdravstvene, financijske, bankarske i druge institucije, zatim tradicija u obavljanju određenih djelatnosti, te veličina i kvaliteta gospodarstva, bitni su potencijali u razvojnoj strategiji Zagreba.

Najvažnije gospodarske grane grada Zagreba su industrija električnih strojeva i aparata, kemijska, farmaceutska, tekstilna, prehrambena industrija, te industrija pića. Zagreb je i značajno međunarodno trgovinsko i poslovno središte, te prometno sjecište srednje i istočne Europe.

Znanost i Sveučilište

Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu najstarije je Hrvatskoj i među najstarijima u Europi. Osnovano je 1669. Do danas je na Sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200.000 studenata, magistriralo više od 18.000 i doktoriralo više od 8.000 predloženika.
Na Sveučilištu u Zagrebu, znanstveno-nastavni i umjetnički rad obavlja se na 28 fakulteta, 3 umjetničke akademije, stručnoj - Učiteljskoj akademiji i sveučilišnom studiju - Hrvatskim studijima. Pri Sveučilištu djeluju 33 visoka učilišta.

Znanstvene institucije
U Zagrebu djeluju 22 instituta na područjima društvenih i prirodnih znanosti.
Zagreb je sjedište HAZU - Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Kultura

Grad Zagreb nadležan je za 38 kulturnih institucija u koje je uključeno 10 gradskih muzeja, od kojih su najvažniji Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej suvremene umjetnosti.

U okviru gradske uprave djeluje 14 centara za kulturu.

Grad je vlasništvu 7 gradskih kazališta, a u Hrvatskom narodnom kazalištu sudjeluje sa 50% vlasništva.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga i Zagrebačka filharmonija u vlasinštvu su Grada Zagreba.

Zdravstvo

U vlasništvu Grada Zagreba su Klinička bolnica Sveti duh, Dječja bolnica Srebrnjak, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež , Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Ustanova za njegu u kući, sedam specijalnih poliklinika i tri doma zdravlja.